SUMMER SEMINAR 2015 AND BUNKA KORYU ENBUSAI

NederlandHet British Kendo Association Summer Seminar Iaido is gehouden 8,9 en 10 augustus in Stevenage (GB).

Vanuit Japan zijn de volgende leraren gekomen:
Ishido Shizufumi Sensei
Morita Tadahiko Sensei
Oshita Masakazu Sensei
Otake Toshiyuki Sensei
Shoji Kei’ichi Sensei
Yoshimura Ken’ichi Sensei
Matsuoka Yoshitaka Sensei
Kinomoto Miyuki Sensei
Aoki Hidekiyo Sensei

Comments are closed.