Info

Holland Jikiden Kan is aangesloten bij de Nederlandse Kendo Renmei (NKR), die op haar beurt valt onder de Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG), lid van het Nederlands Olympisch Comité* Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF).

Comments are closed.